MEMBERS

Manager
10 SAKAI
Deputy Manager
55 SHUHEI
 
PLAYERS
1 HIDEKI
6 KINO-P
19 SAWAMURA
21 KAZUYA
23 KEIGO
25 YOSHIO
27 TSUCHIUCHI
44 HIGASHIDE
47 MOCHIDA
50 TAMURA
52 SATOH
60 OHASHI
61 RIKUTO
64 SHUN
85 YANO
92 HAYATO
218 OOKI
** NAGOYA
** TOMIZAWA
** MORIMOTO
** HANNYA
** OZAKI
** KENSHU
** KAWABATA
 
00 DAISUKE
1 KENTA
2 OHTA
7 HUEY
8 TSUKADA
9 HABE
12 MATSUMURA
16 KOTANI
17 ARATA
18 NAOKI
29 MISAKI
30 OGA
32 YUKI
51 EMOTO
66 KOGA
69 GIDOH
    HOME